Målbart i Kronstadparken

"Målbart" i Kronstadparken!

sep 22, 2020

Bara Eiendom har den siste tiden satset stort på ny teknologi og digitalisering i tråd med en omfattende modernisering av driften av sin eiendomsportefølje. Nå rulles det ut et nytt energioppfølgingssystem (EOS) «Målbart» i Kronstadparken som skal redusere energiforbruket med 10-20 prosent.

 

-Å unngå sløsing med energi er bra for både lommeboken og miljøet, konstaterer Ingse Galtung Døsvig, Adm.direktør i Bara Eiendom. Her sammen med ( fra venstre) Terje Solevågseide fra Fjordkraft, Keilon Hiis Bergh fra Adaptic og Christer Nilsen fra Bara Eiendom.

Det nye systemet skal leveres av det bergens-baserte selskapet Adaptic AS i samarbeid med Fjordkraft.

Adaptic er en teknologibedrift som leverer løsninger som reduserer energiforbruket i eksisterende bygg.  Property Technology er i modningsfasen, og sammen jobber Fjordkraft og Adaptic for at eiendomsbransjen skal effektiviseres og nå målene om at vi i 2030 skal bruke 10 TWh (10 milliarder kilowatt-timer) mindre energi.

Fjordkraft og Adaptic lanserte i mars 2020 energioppfølging systemet «Målbart». Terje Solevågseide fra Fjordkraft forteller at Fjordkraft utvikler nye bærekraftige produkter og tjenester som kan hjelpe alle bedrifter til å jobbe energieffektivt.

- Vi kaller dette for Klimasmart. Terje legger også til at Fjordkraft, som eneste norske selskap, har blitt tildelt FNs klimapris.

Store energibesparelser

Driftssjef i Bara Eiendom, Christer Nilsen, har sondert markedet en stund etter et passende EOS system.  Han forklarer at valget falt på Adaptic og Fjordkraft fordi systemet deres er svært fremtidsrettet og brukervennlig, samtidig som det medfører liten grad av administrasjon. Systemet kan også brukes til fakturering av leietagerne i tillegg til mange andre funksjoner.

– Vi er veldig glade for samarbeidet med Adaptic og Fjordkraft, og at vi som en av de første eiendomsaktørene i Bergen, får prøvd ut akkurat dette systemet i våre bygg.

Les også: -Bli med inn i driftsavdelingen til Bara Eiendom!

"Målbart” skal integreres i ett og ett bygg om gangen og på sikt vil alle byggene i Kronstadparken ha systemet. Da vil Bara Eiendom få bedre kontroll på energibruken i de ulike byggene, og vil i en tidlig fase kunne avdekke eventuelle feil og avvik i tekniske anlegg.

Salgs og Markedsdirektør i Adaptic, Keilon Hiis Bergh’s erfaringstall viser at energibesparelsen kan ligge på mellom 10%-20% på sikt.

-Det at Bara Eiendom nå ruller ut systemet i hele sin eiendomsportefølje er en stor fordel i form av at de vil kunne sammenligne de ulike byggenes energiforbruk, og lettere da se hvor tiltak bør gjennomføres. Dette gjelder også på leietakernivå. Systemet vil også kunne si noe om bruksmønsteret til energien og til hvilket formål den går. Slike opplysninger er veldig verdifulle for både leietakers og utleiers sparepotensiale. -Det er så enkelt, er det målbart er det kontrollerbart, avslutter Keilon.

 

Satser på bærekraft

Christer forteller at “Målbart” har blitt godt mottatt av de leietakerne som til nå har fått systemet introdusert. Leietakerne kan også få automatiske rapporter tilsendt månedlig, samt brukertilgang for å kunne overvåke sitt eget energiforbruk.

-En ting er de økonomiske fordelene dette vil gi våre leietakere, men minst like viktig er hensynet til klima og miljø. Et godt EOS system er et helt vesentlig verktøy for å kunne å gjøre byggene våre mer bærekraftige. Denne investeringen er en del av vår satsning for å bli mer klimavennlig og ta vår del av ansvaret for en mer bærekraftig bransje, avslutter Ingse Galtung Døsvig.

Les også: Bara Eiendom sparer miljøet for 162 000 kg CO2-utslipp

Bara Eiendom utvikler Kronstadparken som skal gi rom for ca 4000 arbeidsplasser

Stående invitasjon

Gi oss et pling så tar vi en uforpliktende prat, for å se på mulighetene hos oss!