Bli med inn i driftsavdelingen til Bara Eiendom!

Midt i Kronstadparken, med enkelt tilkomst til alle bygg finner du driftskontoret til Bara Eiendom. Her har 7 dedikerte driftsansatte sin base for arbeidsdagen. Driftskontoret er strategisk plassert i første etasje med kort vei å rykke ut til leietakere, samt enkelt å finne frem til. Her er alle som vil stikke innom for å få hjelp eller bare vil slå av en prat velkommen.

Syv dedikerte driftsmedarbeidere. Fra høyre bak Thomas Modal, Asbjørn Snekkevik, Vidar Landa. Foran; Christer Nilsen, Arild Synnevåg, Angelica, Frode Skåmestø

Morgenfuglene er på plass her allerede rundt klokken 06.30. Frode og Thomas har en liten intern konkurranse seg imellom om å være først på kontoret. I dag vinner Frode, og trakting av kaffe er dagens første gjøremål. – Det går en del kaffe i løpet av en dag her, sier Frode med et lunt smil. Han sitter seg ned for å gjennomgå nye saker i mailboksen, mens Thomas og de andre ankommer kontoret. Frode har daglig inspeksjonsrunder i hele Kronstadparken for å se til at alt ser greit ut til leietakerne begynner å komme på jobb. Alt skal se representativt ut. Både inne og ute.

Frode passer på at alt ser representativt ut. I dag finner han frem malerkosten.

Dagene i driftsavdelingen er innholdsrike og sjeldent kjedelige. Det ankommer mange besøk på kontoret deres i løpet av en dag. Alt fra entreprenører som skal ut i forskjellige prosjekt til leietakere som trenger nye adgangsbrikker, etc.  Angelica som begynte i driftsavdelingen i høst, elsker å hjelpe leietakere og blir trigget av å gi dem god service. -Det er viktig for oss at arbeidshverdagen til våre leietakere fungerer og at vi kan være raske med å bistå dersom det er behov for det, sier hun.

Driftsavdelingen har de siste årene vokst i takt med utviklingen av Kronstadparken, og består i dag av 7 ansatte med bakgrunn fra forskjellige fagfelt. Her har man kompetanse innen elektro, rørlegger, mekaniske fag og prosjektledelse internt i avdelingen.  Det betyr at det er mye tverrfaglig kompetanse inhouse i Bara Eiendom, noe som leietakerne erfarer i form av kort responstid og bred servicegrad.

Skrujern og digitale verktøy

Innerst i driftskontoret, bak store skjermer sitter Christer Nilsen som er driftssjef i Bara Eiendom. Han overvåker SD-anlegget som ivaretar driften av varme-kjøle og ventilasjonssystemer i Kronstadparken. Christer har vært ansatt i Bara Eiendom i vel 2 år og har vært med på store endringer siden han begynte i selskapet.

Christer Nilsen hiver seg gjerne på sparkehjulet hvis han skal ut til leietakere som trenger hjelp

Christer har stort fokus på å modernisere driften, og har tatt omfattende grep på hva gjelder digitalisering og bruk av nåværende og fremtidig smart teknologi. For tiden pågår det en oppgradering med å koble sammen alle de tekniske anleggene i Kronstadparken i en felles plattform. Fiberringen som var etablert for halvannet år siden kommer nå til nytte. Anlegget kan nå fjernstyres og det er ikke lenger nødvendig å være tilstede på plassen der anlegget er lokalisert. Dette har effektivisert driften i Bara Eiendom betraktelig.

-Vi har et høyt kompetansenivå i avdelingen, noe som sammen med digitalisering og ny teknologi gjør at vi kan håndtere og drifte de tekniske anleggene i kronstadparken på en mer effektiv måte. Vi kan sitte hjemme og starte og stoppe ventilasjon, eller åpne og lukke dører. Tekniske VVS anlegg sender også alarmer til oss dersom noe ikke fungerer som det skal, og vi kan håndtere dette uten at leietaker har merket noe som helst.

Difitale verktøy er en del av den nye arbeidsdagen til Angelica og resten av medarbeiderne på drift

God stemning på driftskontoret

I tillegg til etablering av fiberring, nytt SD-anlegg, zaptec lading til elbiler, samlokalisert adgangskontroll, kameraovervåking og nytt webbasert FDV system jobbes det nå også med et nytt energioppfølgingssystem i Kronstadparken. Dette verktøyet skal gi Christer og resten av gjengen timesverdier på energiforbruk slik at de kan overvåke effekten av energitiltak. Systemet vil også kunne gi leietakere brukertilgang slik at de kan overvåke sitt energiforbruk og dermed muligheter for lavere strømregninger.

Fremtiden i eiendomsbransjen er spennende, men til tross for nye digitale verktøy og mulighet for fjernstyring av tekniske anlegg er Christer tydelig på at fysisk tilstedeværelse og personlig service fortsatt vil være viktig i fremtiden.

-Tette sluker og personlig oppfølging løses ikke med ny teknologi, og skrujernet vil aldri bli byttet ut med apper og digitale verktøy. Men vi må ha begge deler for å kunne yte best mulig service.