Store aktører til Kronstadparken

Stor interesse for Kronstadparken
– fullt hus i Vinkelen!

 

–  Vi bygger for vekst og tar markedsandeler! Ingse Galtung Døsvig er administrerende direktør i Bara Eiendom og strålende fornøyd med utviklingen i Kronstadparken. – Vi ferdigstiller nå vårt 4.byggetrinn: «Vinkelen» der første leietaker flytter inn 1. november. Vi startet byggeprosessen med kun én leietaker, og det er ikke uten en viss stolthet vi nå kan annonsere at bygget har oppnådd en utleiegrad på 95%. Det nye kontorbygget får både husrestaurant, kaffebar, møteromssenter, auditorium og treningsrom. Her er alt lagt til rette for høy trivselsfaktor og en moderne og effektiv arbeidshverdag.

Store aktører

Store og velrennomerte kunder har vist sin tillit til Bara Eiendom og Kronstadparken. OBOS samlokaliserer med Block Watne og Stema Rådgivning i Vinkelen. COWI, Skanska, BDO, Securitas, Stix utvikling og Sykehusinnkjøp HF er også noen av navnene som kommer på veggen.

-Vi har jobbet med å få inn leietakere som komplementerer vår profil for Kronstadparken. Vår visjon er å skape et helhetlig konsept med et bredt spekter av bransjer representert. Vi er svært glade for å få disse aktørene på plass i Kronstadparken.

Godt marked

Vinkelen har vært på tegnebordet lenge, men Bara Eiendom avventet tidspunkt for oppføring.

–I utgangspunktet ønsket vi oss en viss utleiegrad før igangsetting, men vi ser at det er krevende å selge inn et bygg som ikke er under oppføring, eller har en klar innflyttingsdato. Vi ser også tendenser til at kundene starter sine leiesøk senere enn hva bransjen har vært vant til.  I fjor satset vi på at markedet var riktig og satt i gang byggeprosessen. Mottakelsen i markedet har gått over all forventning og Kronstadparken er virkelig i ferd med å ta posisjon.

Og ikke nok med det; allerede i begynnelsen av september går Bara Eiendom i gang med neste byggetrinn «Buen». Oppstart av grunnarbeidene er vedtatt og bygget skal ferdigstilles desember 2021. –Vi holder trykket oppe og synes det er fantastisk spennende å drive byutvikling i dette området. Buen blir vel så bra som «Vinkelen» og vi gleder oss til å presentere prosjektet for potensielle interessenter, avslutter Ingse.