500 kg spiselige vekster

På mattaket dyrkes det grønnsaker, bær og urter. Målet er 500 kg årlig.