12 kg honning

Det er to bikuber i Kronstadparken som gir deilig lokalprodusert honning.