De første leietakerne til "Vinkelen"

BDO flytter inn i "Vinkelen", sammen med Stix Utvikling og Sykehusinnkjøp HF.

 

-Interessen for bygget har vært stor siden vi i fjor vår besluttet å fortsette byggingen av "Vinkelen", det største kontorbygget i Kronstadparken så langt. Det er signert leieavtaler med BDO, Sykehusinnkjøp og Stix Utvikling. Vi gleder oss til å få disse spennende aktørerne på plass hos oss i Kronstadparken, sier Marked-og utleiesjef Kristin Steinsland.

Kontorbygget "Vinkelen" er 13.000 kvm og vil være innflyttingsklart i november. Bygget er det fjerde byggetrinnet i næringsdelen i Kronstadparken.

BDO

BDO AS er et ledende selskap innen revisjon, regnskap, rådgivning og advokattjenester i Norge. De har over 1.500 ansatte fordelt på over 70 kontorer i Norge. Selskapet er i vekst både i Bergen og nasjonalt.

Når BDO skulle velge nye kontorlokaliteter var en av kriteriene at de fant en seriøs aktør i markedet som kunne ivareta fremtidig vekst. - Vi oppfatter Bara Eiendom som et slikt selskap, meddeler Solveig Bø Dalstø. Hun er en av partnerene i BDO og har vært involvert i prosessen fra begynnelsen. - Nærhet til innfartsårene, stoppested for bybane og buss, samt sentrumsnærhet var også noe vi la vekt på. Det er viktig for oss at det er lett for både ansatte og kunder å komme til lokalene våre. I tillegg var det positivt at det var mulighet for parkering for de som har behov for det.  Solveig sier også at hun ser forretningsmuligheter i Kronstadparken og synes ideen om et business cluster er spennende og ser frem til mulige samarbeid med andre bedrifter i Kronstadparken.

BDO gleder seg: Solvei Bø Dalstø (til venstre) sammen med sine partnere i Bergen Charlotte Bårdsen, Atle Sundøy, Peder Karlsson, og Alexander Amundsen.

Sykehusinnkjøp

Sykehusinnkjøp HF er et helseforetak som gjennomfører anskaffelser og leverer innkjøpsrelaterte tjenester til norske sykehusforetak. Sykehusinnkjøp HF eies av de fire regionale helseforetakene i Norge. Sykehusinnkjøp divisjon vest sitt hovedansvar er knyttet til å gjennomføre anskaffelser og å drive avtaleoppfølging for foretakene i Helse Vest, som har årlige driftskostnader knyttet til innkjøp av varer og tjenester på om lag 5 milliarder. Sykehusinnkjøp divisjon vest har 60 ansatte og er lokalisert med kontorer i tilknytning til alle sykehusforetakene i Helse Vest, men har sitt hovedkontor i Bergen med 37 medarbeidere.

Sykehusinnkjøp divisjon vest sitt hovedkontor i Bergen er i dag lokalisert i Helse Bergen eide lokaler på Haukelands-området, men må nå på flyttefot da disse arealene og tomten er tiltenkt mer pasientrettet virksomhet.

Jannicke Daae Tønjum, divisjonsdirektør i Sykehusinnkjøp har i prosessen med å finne nye lokaler vært opptatt av at avdelingen  skulle ha nærhet til  samarbeidspartnere de leverer anskaffelsestjenester til,  samtidig som de ønsket fremtidsrettede lokaler. De utarbeidet et kontorkonsept som skulle  sikre samhandling og stimulere til arbeidsglede som var tatt i  bruk i Stavanger for 2 år siden, når de flyttet kontorlokaler der. Når de gikk ut for å finne nye lokaler i Bergen var de opptatt av å finne lokaler som både sikret nærhet til Helse Bergen og som samtidig kunne understøtte deres kontorkonsept.

-I "Vinkelen" i Kronstadparken har vi funnet nettopp det, sier Jannicke.– Lokaler som på en svært hensiktsmessig måte vil understøtte våre mål for kontorlokaler. Vi opplever "Vinkelen" som et gjennomtenkt og positivt konsept, og som en ekstra bonus får vi lokaler som kommunikasjonsmessig både for medarbeidere og leverandører ligger meget effektivt til. Vi gleder oss til å flytte inn i "Vinkelen" 1. januar 2020, avslutter Jannicke.

Stix Utvikling

Teknologi selskapet Stix Utvikling har også valgt Kronstadparken og "Vinkelen" som sin fremtidige arbeidsplass. Selskapet leverer tjenester rundt skytjenester, drift-og migreringsprosesser, integrasjoner mellom fagsystemer og programutvikling i både front-og backend.

Christopher Rasch Olsen Raa har ekspansjonsplaner for selskapet og sier det var naturlig å velge en en aktør innenfor eiendomsbransjen som hadde god kapasitet, høyt ambisjonsnivå og ikke minst mange spennende planer for området. - Løsningene i "Vinkelen" bærer preg av fokus på gode kvaliteter og vi er trygg på at lokalene vi flytter inn i vil gi dagens og fremtidens ansatte et miljø alle kan trives i både faglig og sosialt. Vi ser frem til et nært samarbeid med Bara i årene som kommer.

Kronstadparken- Et allsidig business cluster

Kronstadparken er et mangfoldig business cluster hvor et bredt spekter av bransjer er representert - Vi er glade for de siste tilskuddene vi får i Kronstadaparken og "Vinkelen", og tror de vil passe godt inn i det tverrfaglige miljøet som finnes i clusteret, sier Steinsland. Vi er for tiden også i dialog med andre spennende aktører som vi håper vi får på plass i løpet av våren.

For nærmere informasjon om prosjektet, ta kontakt med Kristin Steinsland, epost kristin@bara.no eller på telefon 95129418