Buen – Helt Excellent!

BUEN-HELT EXCELLENT!

apr 30, 2020

I Kronstadparken er det stor aktivitet. Like ved Fjøsangerveien er det nå et stort hull i bakken der det skal reise seg et kontorbygg med volum på 14.000 kvm. 8.000 av disse skal være utleieareal med svært høye kvaliteter.

Stor interesse

Buen står innflyttingsklart Q2 2022. Dialog med potensielle leietakere er allerede godt i gang og Bara Eiendom har noen spennende navn på blokken. – Vi opplever økt interesse fra markedet og selskaper som ønsker å etablere seg i Kronstadparken, sier Markedssjef Kristin Steinsland. - Per i dag har vi ikke mye ledige lokaler å tilby kunder som søker seg til området, så vi ser frem til å få Buen på plass. - Her vil vi kunne tilby arealer i størrelsesorden 387 kvm. og oppover.

Eksempel på innredning:

Spennende byrom

I tillegg til etterlengtet utleieareal, vil Buen tilføre kvaliteter som vil komplettere området og Bara Eiendom’s visjon for Kronstadparken. – Vi skal opparbeide flotte gårdsrom som kan benyttes hele dagen, forteller Steinsland. - Deler av 1. etasje skal inneholde butikker og cafeer som er attraktive for alle som bor og jobber i området. Vi skal skape gode byrom med liv på gateplan.

Bærekraft

I tillegg til å ha fokus på høye kvaliteter i utforming og interiør, vil Buen bli sertifisert etter BREEAM-NOR’s klassifisering; Excellent. En slik kvalifisering sikrer bærekraft og kvalitet gjennom en grundig uavhengig tredjepartsevaluering. Dette gjennom miljømessige, sosiale og økonomiske kriterier.

Noen av punktene som kan nevnes er; bærekraftig materialvalg, energioppfølgingssystem, felles kompostanlegg og ladestasjoner for elsykler og biler. Nærhet til kollektivtransport er viktig for en slik sertifisering, noe man finner i hele Kronstadparken med både buss og bybane.

- Noe vi gleder oss spesielt mye til er å etablere et «grønt tak» på Buen, sier Kristin. - Her skal vi blant annet ha et insektshotell! Vi jobber med flere artige ideer her. Målet er at vi skal gjøre Kronstadparken grønnere og skape et spennende mangfold.

Leietaker i høysetet

Det aller viktigste for Bara Eiendom i prosessen med oppføring av Buen, er å skape et miljø som fungerer for leietakerne. Kontorlokalene får rikelig med lysinnfall, noe som har stor betydning for et godt arbeidsmiljø. Sonestyring av lys og varme på kontor, i tillegg til co2 styring i møterom bidrar til godt inneklima i tillegg til lave driftskostnader. – Vi skal ha felles møteromsfasiliteter i 1. etasje, noe som gir våre leietakere mulighet til å spare inn på leieareal i eget lokale. - Vår drøm er at alle fellesarealer skal benyttes effektivt og dermed sikre en god benyttelse av hele huset. - Buen skal «leve»,  sier Kristin. Her skal det være aktivitet fra morgen til kveld!

For mer informasjon om prosjektet LES HER eller kontakt Utleieansvarlig Marianne Lundberg direkte på tlf. 911 32 175.

Stående invitasjon

Gi oss et pling så tar vi en uforpliktende prat, for å se på mulighetene hos oss!