Biene i Kronstadparken

Biene i Kronstadparken

16. juni, 2023

På mattaket i Buen finner du ikke bare blomster og spiselige vekst; Her er det også to bikuber med til sammen 100 000 honningbier i høysesongen.  Det finnes rundt 210 biearter i Norge og de som bor i Kronstadparken er av rasen krainerbie. Dette er en fredelig og arbeidsom bie som brukes mye til honningproduksjon.

Året rundt i bikuben

Honningbier er sosiale vesener og i kuben er det en dronning, arbeidere (ufruktbare hunner) og droner (hannbier som dannes av ubefruktete egg). På våren legger dronningen inntil 1500 egg i døgnet. Disse klekkes etter tre dager. Larvene fores med et næringsrikt sekret som produseres i hodekjertlene på unge arbeidere. Larveperioden varer i 6 dager og i siste del av den perioden får de en blanding av pollen og nektar. Larveperioden avsluttes med at de de forpupper seg i kammeret sitt hvor åpningen er forseglet med voks. Det tar tre uker fra egg til voksen arbeider. 

Dronningen utvikler seg som arbeiderne, men blir foret med dronninggele, som er et enda mer næringsrikt sekret enn det arbeiderne får. Når det er tid for at nye dronninger klekkes, svermer den gamle dronningen ut av kuben. Med seg tar hun halvparten av arbeiderne og finner seg et nytt sted å bo. Den nye dronningen klekkes og etter et par uker svermer dronningen ut og parrer seg med flere hanner. Sæden samler hun i en egen blære og den brukes gjennom hele dronningens levetid.

På slutten av sommeren blir larvene til vinterbier.  Til forskjell fra arbeiderbiene som er født på våren og tidlig sommer som lever i 4-5 uker, overvintrer vinterbiene.  Hovedoppgaven deres er å holde dronningen varm gjennom vinteren. De overlever på honning eller tilført sukkervann.

To bikuber på mattaket i Kronstadparken

 

"Vi er opptatt av biologisk mangfold og vier derfor ekstra plass til naturen i våre prosjekter."

Ingse Galtung Døsvig 

Arbeiderbienes liv

Arbeiderne starter sitt arbeidsliv som renholdsarbeider, andre forer larver eller bygger voksceller. To uker senere flyr de ut av bikuben; Noen for å samle nektar. Resten skal samle pollen.

Biene i Kronstadparken har potensiale til å produsere opp mot 40 - 50 kg honning i året, men det er en rekke faktorer som må på plass for at det skal lykkes.  Bier flyr ikke når det er under 8 grader eller når det regner. I tillegg er de avhengig av å ha tilgang på en variasjon av blomster innenfor en liten radius på 3 km. 

Biologisk mangfold i bynære strøk

Kronstadparken ligger i et av Bergens mest trafikkerte områder og det er lett å glemme hvilke muligheter som åpner seg på store takflater og i urbane strøk. Det har Bara Eiendom bestemt seg for å gjøre noe med.

På taket av Buen har de sitt eget mattak. Her vokser prydplanter, spiselige vekster, frukt og bær side om side. Fuglene kan bygge reir i fuglekassene, insektene kan ta inn på hotell og biene kan produsere deilig honning i kubene sine. Bygulvene har sosiale møteplasser som er omgitt av trær og et rikt planteliv.

- Det vi bygger skal vare lenge og være til glede for de som er her i dag og de som kommer etter oss. Vi er opptatt av biologisk mangfold og vier derfor ekstra plass til naturen i våre prosjekter. Men hadde noen fortalt meg for 10 år siden at vi kom til å ha bier som leietakere på taket av et bygg tror jeg at jeg hadde stusset litt forteller Ingse Galtung Døsvig, administrerende direktør i Bara Eiendom. 

- Men nå kjennes det helt riktig; Det er lett å glemme at selv små skapninger som bier er viktig for oss mennesker.  Anslagsvis er 30 prosent av maten vi spiser pollinert av bier. Som byutvikler kjenner vi på et ansvar og planene våre videre inkluderer både grønne bygulv, bier og andre mulige leietakere som tårnseilere og vandrefalk.

Mål for mattaket er 500 kg grønnsaker og frukt årlig