Personverninnstillinger

PERSONVERNERKLÆRING FOR BARA EIENDOM AS

Ditt personvern er viktig for  oss og alle personopplysninger vi behandler følger det til enhver tid gjeldende personvernregelverket, herunder GDPR og personvernloven.

Denne personvernerklæringen informerer om hvordan Bara Eiendom AS (organisasjonsnummer 980 253 740) samler inn, lagrer og bruker personopplysninger.

Bara Eiendom AS, ved administrerende direktør, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger.

I denne erklæringen forklarer vi hvilke personopplysninger vi behandler, hvordan vi behandler disse og hvilket formål behandlingen har. Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt, når du er leietaker hos oss, eller søker jobb hos oss, samt generell informasjon om innhenting, lagring og bruk av personopplysninger (personopplysningsloven §18 1.ledd).

Behandling av personopplysninger www.bara.no og www.kronstadparken.no

Det er frivillig for de som besøker nettstedene å oppgi personopplysninger i forbindelse med kontaktskjema. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

Bara Eiendom er databehandler for sine nettsider, men anvender også eksterne virksomheter som bistår med vedlikehold og utvikling av nettsidene.  Det er derfor inngått databehandlingsavtale med dem om deres behandling av data i tråd med det offentlig gjeldende personvernreglementet.

Nettstatistikk
Bara Eiendom samler inn avidentifiserte og anonymiserte opplysninger om besøkende på www.baraeiendom.no og www.kronstadparken.no. Formålet med innsamlingen er å utarbeide statistikk som brukes til å forbedre og videreutvikle innhold på nettstedene. Eksempler på hvilken informasjon som innhentes er: hvordan besøkende bruker nettstedet, hvilket nettsted brukeren kommer fra, hvor mange som besøker de ulike sidene, hvor lenge besøket varer, hva de klikker på og hvilke nettlesere som benyttes.

Opplysningene behandles i avidentifisert og aggregert form. Med avidentifisert menes at vi ikke kan spore opplysningene vi samler inn tilbake til den enkelte bruker.  Vi samler inn hele IP-adressen, men IP-adressen blir automatisk anonymisert ved at deler av IP-adressen fjernes og erstattes med en ny kode. Med aggregert nivå menes at alle data blir slått sammen til en gruppe og at data ikke behandles individuelt.

Bara eiendom bruker analyseverktøyene til Google på sin nettside, informasjonen lagres hos Google. Informasjon fra dette verktøyet deles ikke med andre aktører.

Informasjonskapsler eller cookies
– 
Hva er en informasjonskapsel eller cookies?

Cookies er små tekstfiler som lagres på din datamaskin, telefon eller nettbrett når du besøker et nettsted. Cookiene hjelper nettstedet til å huske dine innstillinger (eksempelvis brukernavn, språk, tekststørrelse og andre forhåndsvalg) for en viss periode.

Hvordan bruker vi Cookies?

Vi bruker cookies for å få informasjon om hvordan nettstedet brukes. Vi bruker dette gjennom Google Analytics som er et verktøy for webanalyse fra Google. Informasjonskapslene samler informasjon om hvilke sider som besøkes, hvor lenge et besøk varer, antall besøk på nettstedet og hva som er kilden til besøket (eksempelvis Google Søk). Vi bruker også cookies til å se på brukeratferden, som klikk på lenker, klikk til bloggartikler, innsendelse av kontaktskjema, eller påmelding på kurs- og frokostmøter.

Din IP adresse anonymiseres før den sendes til Google Analytics og informasjonen som sendes inneholder ingen informasjon som kan identifisere deg som bruker. Vi kan derfor ikke spore handlinger til den enkelte bruker, men analysere bruken av nettstedet på et overordnet nivå.

Ved hjelp av cookies samler vårt nettsted inn informasjon til bruk for senere annonsering (Remarketing). En anonymisert identitet blir lagret i en egne lister som brukes til målrettet annonsering basert på din brukeratferd på nett. I tillegg til at informasjonen er anonymisert (avidentifisert) stilles det krav til et visst antall brukere på listen før listene tas i bruk.

Alle nettlesere gjør det mulig å begrense cookieatferd eller å deaktivere dem ved hjelp av nettleserens innstillinger. Nettleseren lar deg også se over hvilke cookies som er lagret på datamaskinen, og til å slette en enkelt cookie eller å fjerne alle sammen. Du finner en lenke lenger nede på siden til hvordan du kan gjøre dette.

Følgende informasjonskapsler brukes på våre nettsider:

COOKIE FORMÅL BESKRIVELSE VARIGHET
_ga Gir besøkende en unik id som er konstant fra besøk til besøk. Gir oss mulighet til å se om brukerne kommer tilbake til nettstedet, men uten at de kan identifiseres. 2 år etter siste besøk
_gid Skiller brukere fra hverandre, på samme måte som _ga 24 timer
_gat Cookien brukes til å begrense antall spørringer til Google Analytics Lagrer ingen informasjon 1 minutt
_gali Benyttes av Google Analytics for å fastslå hvilke lenker brukerne klikker på (dersom det er flere like). 2 år
_dc_gtm_UA-XXXXXXXX-X Settes av Google Analytics for å holde oversikt over hvor mange ganger en bruker besøker nettstedet, hvordan brukeren kom til nettstedet og hvilket land brukeren befinner seg i. Cookien regner også ut en slutt-tid for besøket.
AMP Token AMP-TOKEN inneholder en token som kan bli brukt til å innhente klient-ID’en fra en AMP klient-ID-service. Andre relevante verdier kan være opt-out* eller feilmeldinger ved innhenting av denne informasjonen. 30 sekunder til ett år
_gac_<område-id></område-id> Inneholder kampanjerelatert informasjon om brukeren. Hvis Google Analytics og Google Adwords er koblet sammen, vil Adwords lese denne cookien dersom ikke brukeren har valgt opt-out*. 90 dager
_gads Google Adwords, kan settes for å unngå at en bruker skal se samme annonse om og om igjen. Maksimalt 540 dager

*Med opt-out menes at du har blokkert for opplasting av informasjonskapsler eller cookies på din datamaskin.

Du kan lese mer om Googles policy for bruk av personopplysninger her:
https://www.google.com/intl/no/policies/privacy/

Du kan melde deg ut av Googles bruk av cookies (opt-out) for annonsering via Googles side om annonsering og personvern:
http://www.google.se/policies/privacy/ads

Dersom du ikke ønsker å bli sporet, kan du deaktivere bruk av cookies (opt-out) på din maskin via nettleseren, det gjør du her:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Bruk av Facebook pixel, sporing på Facebook, Instagram og Messenger
Facebook står som eier av Instagram, Messenger, Instant Articles og Audience Network, og bruk av Facebook pixel dekker derfor også disse kanalene.

En Facebook pixel er en plug-in eller en programvare som ligger på vårt nettsted og som samler informasjon til Facebook. Pixelen samler informasjon fra informasjonskapslene (cookies) som ligger i din nettleser, og sender dette tilbake til Facebook hvor informasjonen blir samlet sammen med data fra din Facebookprofil.

Informasjon som samles kan være knyttet til din brukeratferd (demografiske data som alder, kjønn, interesser) eller handlinger du utfører som klikk på lenker. Informasjonen er kun tilgjengelig på et anonymisert og aggregert nivå. Informasjonen brukes til analyseformål, målrettet annonsering basert på din brukeratferd (remarketing) samt til å identifisere målgrupper for annonsering som har en profil som er lik din og derfor har en potensiell mulighet for å ha et likt handlingsmønster eller behov.

Informasjon samlet inn via Facebook pixel og lagres fra 90 dager til 2 år.

Ved bruk av Facebook i forbindelse med annonsering vil Facebook i de aller fleste tilfeller være behandlingsansvarlig.

Bruk av kontaktskjema på våre nettsider
Når du bruker kontaktskjema på våre hjemmesider ber vi om følgende informasjon:

 • Navn
 • E-postadresse
 • Firma
 • Telefonnummer
 • Hva din henvendelse handler om

Behandling av personopplysninger i forbindelse med e-post og telefon

Bara Eiendom bruker e-post og telefon som en del av sitt daglige arbeide for å kunne ha dialog og svare på forespørsler fra potensielle kunder, leietakere, tidligere leietakere og andre samarbeidspartnere. Vi registrerer relevant informasjon som navn, telefonnummer, stilling og e-postadresse i vårt CRM –system Super Office, på en egen server der det kun er ansatte i Bara Eiendom AS som har tilgang. Vi kan også samle inn tilbakemeldinger og kommentarer som vi mottar i forbindelse med slik kommunikasjon.

Informasjonen blir lagret så lenge vi finner det formålstjenlig, og kan slettes eller endres ved å kontakte oss: kundeservice@bara.no

Den enkelte er ansvarlig for å slette meldinger som ikke lenger er aktuelle, om minst en gang i året gå gjennom og slette unødvendig innhold i e-postkassen. Ved fratredelse slettes e-postkonto, men enkelte relevante e-poster vil normalt bli overført til kolleger.

Sensitive personopplysninger skal ikke sendes over e-post. Vi gjør oppmerksom på at vanlig e-post ikke er kryptert. Vi oppfordrer deg derfor til å vise varsomhet og ikke sende taushetsbelagt informasjon, sensitive data eller fortrolige opplysninger på e-post.

Behandling av personopplysninger i forbindelse med bruk av elektroniske adgangsbrikker/kort

Som utleier benytter Bara Eiendom elektroniske adgangsbrikker til en del av våre eiendommer og til leietakers eksklusive arealer. Vi benytter også elektroniske adgangsbrikker/kort ved våre parkeringsanlegg.

Formålet med vår behandling av personopplysninger på vegne av Leietaker er å sikre at ingen uvedkommende får adgang til Eiendommen og å foreta driftsteknisk oppfølging/feilretting.

Vi registrerer i den forbindelse følgende opplysninger om leietakers personell:

 • Navn
 • Nummer for adgangsbrikke/kort
 • Dato og tidspunkt for bruk
 • Hvilke dører/porter som har vært benyttet, herunder antall forsøk på bruk av adgangsbrikke/kort ved dører som vedkomne ikke har tilgang til.

Loggene med passeringsopplysninger skal ikke oppbevares lenger enn nødvendig og vurderingen skal tas ut fra sikkerhetshensyn. I henhold til Datatilsynet er maksimal lagringstid under normale forhold 90 dager. Etter dette slettes opplysningene automatisk.

Leietaker er behandlingsansvarlig og vi er som utleier databehandler for opplysningene tilknyttet adgangsbrikke/kort.  I alle våre leieforhold der det benyttes elektroniske adgangsbrikke/kort er det utarbeidet en egen databehandleravtale som signeres av begge parter og vedlegges leiekontrakten.

I den grad det benyttes underleverandører knyttet til adgangskontrollsystemet for eiendommene så vel som parkeringsanlegg.

Bara Eiendom benytter underleverandører for leveranser knyttet til adgangskontrollsystemene. I den forbindelse skal utleier, i skriftlig avtale med enhver underleverandør, sikre at behandling av personopplysninger utført av underleverandører skal være underlagt de samme forpliktelser og begrensninger som utleier har i forhold til sine leietakere.

Behandling av personopplysninger i forbindelse med bruk av appen «Kronstadparken»

Applikasjonen «Kronstadparken» har følgende oppføringer i forhold til personopplysninger:

Bara Eiendom vedlikeholder en intern database som inneholder knytning mellom bruker, ansatt i Kronstadparken, ansattes arbeidsgiver og dens knytning til 4Service Kantine AS (tjenesteleverandør for kantine). Dette er data Bara Eiendom har innhentet fra leietakere via elektroniske skjema. App benytter telefonnummer gitt av bruker selv til å autentisere bruker (Firebase),  hente inn informasjon om hvilken av næringsparkens leietakere bruker er tilknyttet,  og brukers epost-adresse.

Brukers epost-adresse benyttes som identifikator ift møtebooking (Woocommerce), helpdesk (Zendesk) og kantine (4Service Kantine AS)

Ved benyttelse av app for kjøp i Kronstadparkens kantiner er det 4Service Kantine AS som er databehandler og vi er behandlingsansvarlig.

4Service Kantine AS

 • lagrer brukers kjøpshistorikk

 • lagrer brukers kortinformasjon via Stripe

 • lagrer leietakers kantineavtale