Parkering

PARKERING FOR VÅRE LEIETAKERE

Bara Eiendom samarbeider med VestPark som drifter parkeringsløsningen for hele Kronstadparken. Dette er gjort for å kunne tilby bedrifter, ansatte og besøkende en fremtidsrettet, innovativ og kundevennlig parkeringsopplevelse.

Om Vestpark Unum

Administrator i hver bedrift får en egen innlogging til VestPark Unum. Her kan man administrere kjøretøy på vegne av ansatte, eller man kan opprette de ansatte som egne brukere slik at alle kan administrerer sine kjøretøy. Fordelen med at hver bruker får sin egen konto er bedre oversikt for den enkelte og samt at ansvaret for å legge inn rett skilt overføres direkte til bruker.

I systemet er det også mulig å redusere eller utvide eksisterende parkeringsavtale. En eventuell reduksjon eller utvidelse av parkeringsavtale må godkjennes av Bara Eiendom. Oppsigelsestiden er 3 mnd.

Dersom bedriften parkerer med flere kjøretøy enn det parkeringsavtalen tilsier vil dette regnes som overforbruk. Antall kjøretøy som parkerer overskridende vil bli belastet ordinær parkeringsavgift for medgått tid.

Eksempel:

“Bedriften betaler for 10 fastprisavtaler. En dag står bedriften parkert med 12 kjøretøy samtidig. Denne dagen overskrides da bedriftens avtale med 2 kjøretøy. Medgått parkeringstid for de 2 kjøretøyene vil faktureres bedriften som overforbruk av avtalen. Ved overforbruk faktureres ordinær parkeringsavgift minus 10% rabatt.” 

“Systemet er bygget opp slik at på bedriftens bruker kan man registrere alle kjøretøy man måtte ønske, uavhengig av hvor mange parkeringsplasser bedriften leier, men parkeres flere kjøretøy samtidig enn hva avtalen tilsier regnes dette som overforbruk.”

Dersom det benyttes et kjøretøy som ikke er registrert på firmaavtalen, er det umulig for Vestpark å vite tilhørigheten til dette kjøretøyet. Da vil kjøretøyet bli belastet ordinær parkeringsavgift direkte til eier av kjøretøyet.

Alle leietakere vil få nødvendig innføring i VestPark Unum systemet og døgnbemannet support på systemet.

Avtaletyper

Vestpark tilbyr følgende avtaler:

  1. Fastprisavtale
  2. Forbruksavtale
  3. Kombinasjon av fastpris og forbruk
  4. Gjesteparkering

NB! Ingen av parkeringsavtalene gir deg plassgaranti eller retten til en fast plass- vi tilbyr kun rabattavtaler.

Riktig avtalemiks kan medføre reduserte kostander ved at man kun betaler i henhold til faktisk behov og fordi utnyttelsen av parkeringsplassene optimaliseres.

Se kart for oversikt over våre parkeringsanlegg:

Se parkering i kart

Ved spørsmål om parkering, ta kontakt med:

kundeservice@bara.no / mob: 908 00 300

BRUK AV PARKERINGSAPP

Vi anbefaler alle våre leietakere og gjester å benytte seg av Vestpark Unum appen (gebyrfri). Appen gir mulighet til åpning av bom og garasjeport på kveldstid og i helgene i anleggene du har tilgang til gjennom din parkeringsavtale.

Appen kan lastes ned på Appstore og i Google Play

ELBIL LADING 

I alle våre garasjeanlegg tilbyr vi moderne elbil-ladestasjoner tilgjengelige for alle våre leietakere.

For en sømløs ladeopplevelse, benytt UNUM-appen for tilgang og betalingsløsninger. Appen gir deg muligheten til å opprette både privat- og bedriftskonto, og tilbyr en fleksibel løsning for å skille mellom personlig og jobbrelatert bruk.

Kostnaden for lading er todelt:

  1. En fast avgift på 2,95 kr per kWt.
  2. En variabel spotpris per kWt som justeres time for time, i henhold til markedsprisene.

Betaling kan utføres direkte i UNUM-appen, hvor både Vipps og kort er aksepterte betalingsmetoder. Spotprisen oppdateres i sanntid i appen, slik at du alltid vet hva du betaler for.

Før du starter ladingen, vil appen gi deg en detaljert oversikt over gjeldende spotpriser, time for time. Dette lar deg vurdere om du vil starte ladingen umiddelbart eller vente. Du kan også overvåke prisene mens du lader og eventuelt stanse ladingen dersom prisen stiger.

For gjester som ønsker å benytte ladefasilitetene i Fabrikkgaten 6 (3. og 5. etasje), fungerer tilgang og betaling på identisk vis som for faste leietakere.

PARKERING FOR GJESTER

Gjester skal primært benytte korttidsparkeringen i Fabrikkgaten 6. Dersom din bedrift ønsker å betale for deres gjester, ta kontakt med VestPark for mer informasjon om betalingsmetoder.

Priser

34,- kr. pr time mellom kl. 07:00 og 17:00 hverdager.

17,- kr. pr time mellom kl. 17:00 og 07:00 hverdager og helg.

Makspris kr. 200,- pr døgn.

(gebyrer for bruk av betalingsmetode kan tilkomme)

Er gjestene dine usikker på hvor og hvordan de skal parkere i Kronstadparken?

Trykk her for å dele nyttig info: