VINKELEN

BESKRIVELSE AV BYGGET
Vinkelen består av 7 etasjer med kontorer og står klart til første leietaker 1. november. Bygget er  fullt utleiet med unntak av et areal i byggets 1. etasje på  501 kvm. BTA . Dette arealet er passende til utadrettet næring med egen inngangsdør fra gateplan. Meget god eksponering ut mot Fjøsangerveien og god tilkomst for gjester og kunder med eget parkeringshus vis á vis inngangsdøren. Parkering til ansatte i underetasje av bygget.

Leietakere i bygget er Skanska, OBOS, Block Watne, BDO, Sykehusinnkjøp, Stix Utvikling og Securitas.

Bygget er en viktig del av den nye bystrukturen som er i ferd med å reise seg i området. Lokalet har gjennomgående høy standard og fremstår som delikate og attraktive. Store glassflater gir rikelig med lys og bidrar til god romfølelse. Byggets begrensede dybde sikrer godt med dagslys i kjerneområdet, noe som skaper stor fleksibilitet med tanke på innredningsmuligheter. Bruk av systeminnredning sikrer høy fleksibilitet og muliggjør enkel ombygging, også i løpet av leieperioden. Lokalene vil bli skreddersydd i henhold til leietakers ønsker og behov, og leietaker vil få anledning til å påvirke både utforming og materialevalg. Vår interiørarkitekt bistår med veiledning og råd for å sikre et optimalt resultat.

Ønsker du å sykle eller jogge til jobb er det tilrettelagt med flotte garderobefasiliteter og innendørs sykkelparkering i byggets underetasje. Garderobene er innbydende, romslige og moderne innredet med dusj, låsbare skap og tørkeskap til vått tøy.

Det blir en stor og flott fullservice husrestaurant som skal driftes av Søtt og Salt i byggets 1. etasje, samt felles møterom som kan benyttes av leietakerne.

Møt fremtiden i nytt og moderne kontorbygg som stimulerer til effektivitet og arbeidsglede!

TEKNISKE INSTALLASJONER
Bygget er klassifisert etter energiklasse B som tilsvarer et energiforbruk på under 115 kwh/kvm. Dette muliggjøres blant annet som følge av bygningsmessige tiltak som bedre islolering, tettere bygg og færre kuldebroer. Behovsstyrt luft, høy varmegjenvinning og bevegelsesensorer på lys gir gode besparesler for leietaker. Fasaden mot øst og vest er utstyrt med automatisk solavskjerming. Bygget vil benytte fjernvarme til oppvarming og det blir energimålere for å få bedre oversikt over forbruket.

BELIGGENHET OG ADKOMST
Området har en meget sentral beliggenhet i «byens trafikale hjerte» rett sør for Danmarksplass. Her er det kort vei til sentrum så vel som til bydelene og Bergen Lufthavn. Både bybane og buss har stoppested i umiddelbar nærhet. Meget gode profileringsmuligheter mot Fjøsangerveien og Fabrikkgaten.

KRONSTADPARKEN
Kronstadparken er et stort og spennende byfornyingsprosjekt lokalisert i den såkalte næringskorridoren rett sør for Danmarksplass. Bara Eiendom er i full gang med utviklingen av en ny og attraktiv næringspark med rundt 95.000 kvm kontor og næringslokaler. Ferdig utbygget vil området bestå av rundt 4.000 arbeidsplasser i tillegg til rundt 600 boliger.

Snakk med meg om mulighetene!

Marked- og utleiesjef

Kristin Steinsland

kristin@bara.no
T:951 29 418

FAKTA

ADRESSE: Inger Bang Lundsvei 4
AREAL: 501 kvm BTA
ETASJE: 1 etg

  • Gode parkeringsmuligheter i eget bygg og gjesteparkering i nabobygg
  • Felles møteromspool i byggets 1. etasje
  • Innbydende husrestaurant som driftes av Søtt+Salt
  • Gode profileringsmuligheter mot Fjøsangerveien, E39

FASILITETER

KART