BESKRIVELSE AV KONTORBYGGET

Buen er det 5. byggetrinnet i Kronstadparken og får 8000 kvm med moderne kontorlokaler.
Bygningsvolumet er sammensatt av to element, et vertikalt lamellbygg på 7+1 etasje mot syd og et horisontalt linjert bygg på 4+1 etasje mot nord. 

Bygget får en fantastisk eksponering ut mot Danmarksplass og Fjøsangerveien.
Det opparbeides et innbydende gårdsrom med gode møteplasser for både dem som jobber i Kronstadparken og samfunnet forøvrig.

På gateplan tilrettelegges for god eksponering av salgslokaler, inngangsparti og felles kantine. Hovedadkomst er tiltenkt med bil og gående fra gårdsrom i mellomrom mot eksisterende bygning, men også fra motsatt side ut mot Fjøsangerveien i vest. Under gatenivå på tre lavereliggende etasjer er plassert ventilasjonsrom, parkering for biler, sykler, garderober, samt øvrige tekniske rom.

Nybyggets arkitektur er enkelt utformet med åpne reflekterende glassbånd omsluttet av en kraftig lys-pusset ramme i et muralt uttrykk. Rikelig lysinnfall til kontorlokalene har stor betydning for et godt arbeidsmiljø.

Buen vil bli sertifisert i henhold til Breeam excellent og at Bara Eiendom har besluttet at alle nye bygg skal breeam sertifiseres.

Møt fremtiden i nytt og moderne kontorbygg som stimulerer til effektivitet og arbeidsglede!

TEKNISKE INSTALLASJONER

I tillegg til å ha fokus på høye kvaliteter i utforming og interiør, vil Buen bli sertifisert etter BREEAM-NOR’s klassifisering; Excellent. En slik kvalifisering sikrer bærekraft og kvalitet gjennom en grundig uavhengig tredjepartsevaluering. Dette gjennom miljømessige, sosiale og økonomiske kriterier.

Noen av punktene som kan nevnes er; bærekraftig materialvalg, energioppfølgingssystem, felles kompostanlegg og ladestasjoner for elsykler og biler. Nærhet til kollektivtransport er viktig for en slik sertifisering, noe man finner i hele Kronstadparken med både buss og bybane.

Bygget prosjekteres etter energiklasse A.

BELIGGENHET OG ADKOMST
Området har en meget sentral beliggenhet i trafikale knutepunkt, rett sør for Danmarksplass. Her er det kort vei til sentrum så vel som til bydelene og Bergen Lufthavn. Både bybane og buss har stoppested i umiddelbar nærhet. Meget gode profileringsmuligheter mot Fjøsangerveien og Fabrikkgaten.

Snakk med meg om mulighetene!

Marked- og Utleiesjef

Kristin Steinsland

kristin@bara.no
T:951 29 418

FAKTA

ADRESSE: Fjøsangerveien 48
AREAL: 248 – 8000 kvm BTA
ETASJE: 1-8. etg

  • Mer enn bare et kontorbygg
  • Høye kvaliteter
  • Fantastisk eksponering mot Danmarksplass og Fjøsangerveien
  • Et BREEAM-excellent bygg

FASILITETER

KART