Kontorsøk for dummies!

Kontorsøk for dummies!


Å finne nye kontorlokaler kan være en omfattende prosess som de fleste er ukjente med. Her får du noen gode tips og råd som gjør deg bedre rustet til å ta fatt på oppgaven.

1. Definer behovet
Før dere begynner jakten på nye kontorlokaler er det viktig at bedriften tenker nøye over hvilke behov og ønsker som skal legges til grunn for prosessen. Hvor mange arbeidsplasser har dere behov for og bør dere tilrettelegge for en potensiell vekst? Skal de ansatte sitte i cellekontorer eller skal dere gå for en løsning med åpne landskap? Kanskje en kombinasjon er det mest hensiktsmessige? Foruten gode løsninger for arbeidsplasser vil dere også ha behov for møterom, stillerom, sosiale soner og praktisk funksjoner som for eksempel kopirom, arkiv og datarom. Tenk langsiktig- husk at lokalene deres skal vare i mange år!

2. Vurder beliggenhet og miljø
Beliggenhet er viktig når dere skal velge nye kontorlokaler og kan være avgjørende for å lykkes i fremtiden. God tilgjengelighet og et godt traffikknett gjør det enkelt for både ansatte og besøkende å komme til og fra. En sentral beliggenhet kan dessuten være av stor betydning i rekrutteringssammenheng. For mange bedrifter er nærhet til potensielle samarbeidspartnere et viktig parameter, ettersom dette kan skape verdifulle synergieffekter. Vær derfor sikker på at dere leter etter lokaler med den rette adressen!

3. Undersøk mulighetene
Når dere har definert behovene er tiden inne for å få en oversikt over hva som finnes i markedet. De fleste eiendomsaktører annonserer sine ledige lokaler på finn.no eller på egne hjemmesider. Våre ledige kontorlokaler finner du her. Ta gjerne direkte kontakt med eiendomsselskapet for å undersøke om det finnes tilgjengelige lokaler som ikke er annonsert.

4. Kvadratmeterpris er ikke alt!
Kvadratmeterprisen på lokaler varierer i stor grad og er ofte styrt av beliggenhet, standard og den generelle markedssituasjonen. Et godt råd er å ikke fokusere på kvadratmeterprisen alene, men se investeringen i et helhetlig perspektiv. Det riktige kontorlokalet muliggjør en arbeidsplass som fremmer god helse, hvor mennesker kan vokse og trives, noe som igjen bidrar til god lønnsomhet for din bedrift. Dette kan være et viktig verktøy i videreutviklingen av organisjasjonen. Fremtidens kontor måles ikke kun i kvadratmeter og pris, men i hvordan det realiserer dine visjoner og bidrar i kampen om talentene.