I tråd med Bara Eiendom’s visjon for Kronstadparken, åpnes det nå et treningssenter…

Søtt+Salt flytter administrasjonen til Kronstadparken, og skal samtidig drive…

Ved å benytte fjernvarme på byggeplassen spares miljøet for 162 000 kg co2-utslipp…

BDO flytter inn i «Vinkelen», sammen med Stix Utvikling og Sykehusinnkjøp HF…

Rundt 60 oppmøtte bygningsarbeidere, rådgivere og representanter fra entrepenøren…

På tampen av fjoråret flyttet Gasnor inn i flotte, oppgraderte lokaler i Fjøsangerveien 50B…

Vi går en spennende tid i møte og skal ansette enda en lagspiller. Er du den vi leter etter?

Mens «Vinkelen» tar form, er rammetillatelse på neste byggetrinn allerede på plass…

Blant leietakerne finner vi aktører innen It, shipping, konsulent, arkitekt, design…

Care Companies har flyttet inn i helt nye lokaler i Kronstadparken…