Brannvern

BRANNVERN

Bara Eiendom AS har stort fokus på brannvern og brannsikkerheten på alle våre eiendommer. Arbeidet med brannsikkerheten er i henhold til «Forskrift om brannforebygging» §4 til §9.

Eiendommene våre er utstyrt med brannalarmanlegg med direkte overføring til vaktselskap, og til brannvesen der det er påkrevd.  Det er plassert brannslanger og slokkeapparater i henhold til byggets brannstrategi. Slukkerutstyr må ikke flyttes eller fjernes uten godkjenning av utleier.

Bara Eiendom har utnevnt en brannvernansvarlig som skal bistå leietakerne i deres brannvernarbeid. Vedkomne skal også sørge for årlige brannøvelser der hvor det er aktuelt. Dette kan være en evakueringsøvelse eller en teoretisk øvelse sammen med våre leietakere.

Alle leietakere er forpliktet til å inngå en samarbeidsavtale med utleier vedrørende brannforebyggende arbeid. Hver enkelt leietaker skal utnevne en brannvernansvarlig som skal være utleiers kontaktperson i brannvernarbeidet og sørge for at brannvernoppgavene innenfor egen virksomhet er formidlet og fordelt. Dersom leietaker oppdager eventuelle avvik som forringer brannsikkerheten, både i og utenfor sitt leieareal, skal dette rapporteres til utleier omgående slik at påkrevde tiltak kan gjennomføres.


BRANNINSTRUKS

Nødtelefon brannvesen: 110

Gjør deg kjent med:

  • Rømningsveier
  • Nødutganger og manuelle meldere.
  • Plassering av nærmeste håndslukkerapparat eller brannslange

Dersom du oppdager brann:

  • VARSLE – Trykk inn en brannmelder (rød boks) hvis ikke alarm allerede er utløst, ring brannvesenet på tlf. 110
  • REDDE – Forsøk å redde ut personer som er i umiddelbar fare
  • SLUKKE – Forsøk å slukke brannen med tilgjengelig slokkeutstyr
  • RØMME – Evakuer ut via nærmeste rømningsvei, -gjør hva du kan for å unngå kontakt med røyk! Møt opp på møteplassen, vent der til du mottar ny beskjed.
  • HEISEN – MÅ IKKE BRUKES! Bruk trappene
  • HJELPE – Møt brannvesenet og fortell hvor brann er oppdaget. Bistå ansvarlig personell, men sørg for at du ikke går i veien for redningsmannskaper

Se kart for oversikt over samlingspunkt ved brann: