Full klaff i Kronstadparken

Bara Eiendom og Kronstadparken har valgt en annen retning enn de fleste andre utleieaktører. Fremfor å fokusere på klyngevirksomhet, har Bara Eiendom en visjon om å dyrke mangfoldet og mulighetene som ligger i tverrfaglig samarbeid. Med et bredt spekter av kompetanse samlet på en plass, legges det til rette for at leietakere møtes og skaper resultater.

Bygr + Backe
Det er derfor utrolig hyggelig å informere om at to av selskapene i Kronstadparken; Bygr og Backe har inngått samarbeid. Bygr som er en teknologibedrift, har utviklet en digital løsning som forbedrer og forenkler prosessen ved et boligprosjekt. Backe er et av landets ledende entreprenørselskaper.

Arve Veland fra Backe og Guy Montuelle fra Bygr

I løsningen det er inngått samarbeid om, samles alle involverte parter på en digital plattform og samhandler i sanntid. Løsningen håndterer tilvalg, endringer og kundekommunikasjon med boligkjøpere – og jobber videre nå med løsninger for FDV, reklamasjonshåndtering og visualisering av tilvalg.

– Det at et stort selskap som Backe inngår samarbeid med oss er veldig spennende, forteller gründer og daglig leder av Bygr; Guy Montuelle. – At vi som en «liten» proptech-innovatør kan bidra til løsninger for større selskaper, er en stor tillitserklæring. Vi gleder oss til samarbeidet.

Prosjektet det samarbeides om er Kvernhusdalen som ligger på Askøy. Her skal det bygges 38 leiligheter og byggherre blir BoNo Bolig, som for øvrig også er leietaker i Kronstadparken.

Kvernhusdalen

En suksesshistorie
Bygr har vokst mye siste året og Guy forteller om en spennende reise. – Vi er en startup- bedrift som begynte i det små, der vi var to ansatte som satt i kontorfellesskap. Det tok heldigvis ikke lang tid før vi opplevde så stor interesse for produktet vårt, at vi måtte ta steget videre.

Nå, ett år senere, har selskapet 11 ansatte og sitter i flotte lokaler i Kronstadparken. -Vi hadde et par alternative lokaler på blokken, men havnet til slutt i business-clusteret. Her fikk vi det vi var ute etter; flotte lokaler som vi selv kunne utforme, god beliggenhet og et mangfold av leietakere som betyr potensielle kunder og samarbeidspartnere for oss.

Bygr stortrives i nye lokaler

Bygr + Bara
Guy forteller om viktigheten av å ha en utleier som forstår situasjonen til et nystartet selskap. – Som en oppstartbedrift er det ikke alltid lett å finne kontorplass, da avtaler ofte er lite fleksible og varer over flere år. Bara forstod det, og gjorde det som skulle til for at vi, som en ung startup, kunne leie kontor hos dem.

-Kronstadparken og utviklingen her, er spennende for oss. Vi er i dialog med flere av selskapene i som holder til her og gleder oss til fortsettelsen. Her er mulighetene mange, avslutter Guy.