Utviklingen fortsetter

Det er stor aktivitet i Kronstadparken om dagen. Mens «Vinkelen» tar mer og mer form, meddelte Estatevest forrige uke at rammetillatelsen på et av de neste byggetrinnene allerede på plass.
Arkitekten bak prosjektet er OG Arkitekter, som har en spennende portefølje med variert arkitektur.
«Buen» har fått sitt navn av byggets form som er et resultat av tomt og veikurvatur i krysset mellom Fjøsangerveien og Edvard Griegs vei. Bygningsvolumet består av to sammenbygde elementer; ett vertikalt bygg på 7+1 etasje mot syd og ett horisontalt bygg på 4+1 etasje mot nord. Dette er basert på reguleringsplanens føringer som søker å skape spenning og variasjon mellom høyt og lavt ut mot trafikken i Fjøsangerveien.
Formålet med bygget er generell næring for forretning og kontor. På gateplan tilrettelegges det også for god eksponering av salgslokaler, inngangsparti og felles kantine.

Nysgjerrig på dette prosjektet?
Kontakt oss for en hyggelig prat!