Kronstadparken – Bergen Business Cluster

«For oss handler det om å utvikle et helhetskonsept. Vi ønsker å skape et mangfoldig Business Cluster for næringslivet som skiller seg ut og kan leve lenge. »

Adm.dir. Ingse Galtung Døsvig

Har du hørt om Bergen Business Cluster?
I Kronstadparken har vi som mål å skape byens mest mest optimale nabolag for business! Vi ønsker et mangfoldig business cluster hvor et bredt spekter av bransjer er representert- vi tror nemlig på tverrfaglig samarbeid og at verdien av å bo ved siden av en potensiell samarbeidspartner kan være vel så store som å bo vegg i vegg med konkurrenten. Det handler om å få folk til å treffes og skape noen gode møteplasser som legger til rette for nettverksbygging og samhandling.

I Kronstadparken tilbyr vi også gode fasiliteter som vil bidra til en enklere og trivselsfremmende arbeidshverdag. Det kan blant annet nevnes innendørs sykkelparkering med verktøysstasjon, vaskemulighet og lading for el-sykler. Flotte garerobefasiliteter gir en god start på dagen, mens en velfungerende driftsavdeling sørger for rask bistand og god flyt i hverdagen. Høye kvaliteter er en selvfølge, og vi benytter vår over 40 års lange erfaring til å utvikle nybygg som tar leietakernes behov på alvor. Byggene er både energieffektive, arealeffektive og fleksible. Vi er tett på våre leietakere og ligger aldri på latsiden.

Utviklingen er i full gang og området er i ferd med  å transformeres til en urban og pulserende bydel. Så langt har vi realisert 3 nye kontorbygg og et fjerde er underveis. I tillegg vil det komme ytterligere 4 bygg på sikt. Obos, har på sin side ferdigstilt nesten 300 leiligheter og planlegger rundt 250 til. Kombinasjonen mellom bolig og næring  gjør at vi får et område som lever også etter arbeidstid, med variert servicetilbud som butikker, bevertning, frisør, trening og så videre.  Noe er allerede på plass- andre ting vil komme til i takt med utviklingen. Vi planlegger også større fellesfasiliteter som møteromslounge, auditorium og store kantiner som kan benyttes på tvers av byggene og komme flere leietakere i til gode.

Bli en del av Kronstadparken du også!